rendelés2.jpg
szolg2.jpg
fooldal3.jpg
szerviz2.jpg
kontakt2.jpg

Servis

Odborný servis vozidiel TOYOTA, LEXUS (a iných hybridných, elektrických, benzínových a naftových vozidiel).

- Poskytujeme pre fyzické a právnické osoby všeobecné a záručné opravy, povinné servisné prehliadky motorových vozidiel nezávisle od značky a typu vozidla.

László Lőrincz

Vedúci servisu

+421 948 843 379

hibridautokft@gmail.com

www.facebook.com/hibridauto